Postaje li se ili rađa poduzetnikom?

Psihološke karakteristike uspješnih poduzetnika

Može li svatko postati uspješan poduzetnik poput Mate Rimca ili Emila Tedeschija? Ili je njima poduzetnički uspjeh bio predodređen rođenjem? Istraživanja u području poduzetništva često se bave ispitivanjem osobina poduzetnika i njihova uspjeha. Različiti autori navode različite skupine osobina koje su potrebne za uspjeh u poduzetništvu. Rauch i Frese (2007) objedinili su meta-analizom rezultate iz 104 istraživanja različitih autora. Rezultati su pokazali da postoji 7 specifičnih osobina koje su povezane s pokretanjem posla i uspjehom u poduzetništvu. To su: potreba za postignućem, generalizirana samoefikasnost, inovativnost, tolerancija na stres, potreba za autonomijom, unutarnji lokus kontrole i sklonost preuzimanju rizika.

Povezanosti tih osobina s pokretanjem posla i uspjehom u poduzetništvu umjerene su veličine. Sukladno teoriji osobina ličnosti McCraea i Coste (1990; prema Rauch i Frese, 2007), autori pretpostavljaju da te osobine ličnosti predviđaju ponašanje karakteristično za poduzetnički posao. Osim tih osobina, na uspjeh u poduzetništvu mogu utjecati i drugi čimbenici poput npr. ekonomske situacije (Baron, 2007; prema Rauch i Frese, 2007) te autori navode kako bi u budućnosti istraživanja trebala istražiti interakciju osobina i različitih situacija. Sve u svemu, nalazi većine dosadašnjih istraživanja idu u prilog tome da razvijenost navedenih sedam osobina pridonosi uspjehu u poduzetničkim pothvatima.

Ako želite provjeriti imate li razvijene neke od osobina koje su potrebne za uspjeh u poduzetništvu, klikom na link možete riješiti naš test Psihološki Poduzetnički Profil (PPP). Neovisno o Vašem rezultatu, zapamtite kako se te osobine mogu razviti i kako se uspješnim poduzetnikom može postati. Želimo Vam puno sreće u poduzetničkim vodama!

Literatura:

Rauch, A. i Frese, M. (2007). Let’s put the person back into entrepreneurship research: A meta-analysis on the relationship between business owners’ personality traits, business creation, and success. European Journal of Work and Organizational Psychology, 16(4), 353 – 385.